INDIAN JOURNALS

 

     За периода 8 февруари - 28 февруари 2017 г. в ТУ-София чрез платформата https://www.indianjournals.com е предоставен пробен достъп до две колекции:

      Издателят Diva Enterprises Pvt. Ltd. (DE) е един от пионерите в Индия, който разработва, разпространява и предоставя персонализирани информационни и научни продукти и услуги за академичната общност и рекламира индийските научни списания по целия свят. Участва в създаването на Indian Citation Index (ICI) – база данни с резюмета и цитатна информация на голяма част (над 1000) от индийските списания.

Начини на работа:

а) Полета за търсене

Може да използвате полета за търсене на началната страница на https://www.indianjournals.com, като от изведените резултати, тези с иконка PDF могат да бъдат разглеждани и запазени, а тези с Bye PDF не са в нашия абонамент.

б) интерактивен азбучен списък на колекциите

Избор > заглавна страница на списанието> ляво вертикално меню бутон „Archive” >  Show All Issues > Volume> списък със статии> статия> PDF бутон накрая на статията.

 

БИЦ на ТУ-София