Регистър на научната дейност в Република България

www.cris.government.bg/public/Main.do;jsessionid=7FD109FBC7C84D5DF243C77BAEEC3FB2

 

 

           Регистърът на научната дейност в Република България е създаден и се поддържа от Министерството на образованието, младежта и науката. Информационната система предоставя на потребителите следните възможности:

  • Да се запознаят с научните направления, в които се развиват изследванията в България;
  • Да се дефинират стратегически цели и да се формират приоритети;
  • Да се открият финансовите ресурси за научни изследвания;
  • Да се открият партньори и да се формират транснационални консорциуми за научни изследвания;
  • Да се открият възможности за трансфер на технологии.