RePEc  (Research Papers in Economics)

www.repec.org/


      Проект, създаден със съвместните усилия на доброволци от 82 страни за разпространение на изследвания в икономиката и свързаните науки. В основата на проекта е децентрализирана библиографска база от монографии, статии, книги, глави от книги и софтуер компоненти.