Търсачки

 

Търсещи машини за научни и академични изследвания

Изследването е най-важната част от писането на научна публикация. С развитието на съвременните технологии достъпът до информация и научна литература е почти неограничен, а търсещите машини (търсачките) извеждат конкретни резултати в рамките на няколко секунди.

Въпреки че може да използвате най-популярните търсачки (Google, Yandex, Bing, Yahoo …) за намиране по ключова дума или фраза, свързана с научната ви публикация, бихте могли да използвате и специализираните търсещи машини за научни и академични изследвания. Те предоставят информация по широк кръг от теми в областта на техническите, природните, хуманитарните научки и др. Удобството при тяхното използване е, че те предоставят персонализирано търсене на изследователски материали по дадена тема и не на последно място – ползват се с висока степен на достоверност и уникалност на извежданите резултати.

Google Scholar: Безплатна академична търсачка, която индексира академична информация от различни on-line ресурси. Google Scholar извежда академични ресурси, голяма част от които са рецензирани. 

Microsoft Academic Research: Една от най-популярните търсещи машини за академични ресурси. Разработена от Microsoft Research, тя предлага академично съдържание от над 120 милиона публикации. Индексираните ресурси включват теми от инженерни и компютърни до социални и философски науки. Основният тип търсене, използван от потребителите, работещи с Microsoft Academic Research, е базиран на търсенето по име на автора и заглавие на публикацията.

CiteSeerXDигитална библиотека и онлайн академично списание, предлагащи информация в областта на компютърните науки. Индексираните академични ресурси се ранжират чрез автономна система за цитиране. Друго предимство на CiteSeerX е референтното свързване на ресурси, статистика на цитатите, автоматично извличане на метаданни и свързаните с тях документи.

Блог - Учителско портфолио | Ангел Стоянов Ангелов: angelov.innovateconsult.net/bg/