eLIBRARY.RU - Научна електронна библиотека - Русия

elibrary.ru/defaultx.asp

 

        Водещ руски информационен портал в областта на науката, технологиите, медицината и образованието. Съдържа резюмета и пълни текстове на повече от 18 милиона научни статии и публикации. Достъпни са електронни версии на над 3200 руски научни и технически списания, от които повече от 2000 са на свободен достъп. В каталога са включени над 37 000 заглавия на списания, от които 7700 са руски. Порталът предлага руски индекс за научно цитиране в системата Science Index. Информационното търсене включва различни видове издания, в т.ч. дисертации, книги, отчети и др.