Образователни портали

 
 
Български образователни портали:   
 
        Висше образование
  •  www.bvu-bg.eu/   Национален проект за създаване на виртуално образователно пространство, в реализацията на който участват почти всички държавни университети и институти на Българската академия на науките. Той се инициира и изпълнява от Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии и Държавната агенция по информационни технологии и съобщения.     
      
        Средно образование
  • www.znam.bg/com/   Порталът разполага със следната богата база данни с ресурси: универсални и специализирани двуезични речници, енциклопедични справочници, предоставящи експертна и актуална информация, електронна библиотека на българската и световната класика, мултимедийни учебни помагала, интерактивни уроци, забавни симулации и упражнения, подходящи за учениците, а за най-малките има интерактивни обучителни игри, приказки и разкази.
  • www.obrazovanieto.com/  Български образователен портал - Онлайн училище е полезен сайт за ученици. Предоставя достъп до образователни ресурси по Български език, Литература, Математика, История, Английски език и др.
  • 213.91.242.79/web/guest/demos  Училищна система за обучение чрез стандартизирания образователен портал на учебното заведение. Електронните уроци, налични в портала, включват пакет по фолклорна тематика, е-учебник по география на България и среда за е-обучение за работа в Интернет.
  •  www.teacher.bg/  Мрежа на учителите-новатори - интерактивна платформа за онлайн комуникация, представяне и споделяне на добри практики, интегриране на новите информационни и комуникационни технологии в класните стаи.
  • vb.teacher.bg/ Образователната игра "Светът на програмирането" - проект на Microsoft България и Министерството на образованието и науката, е добър начин малчуганите да се увлекат в забавление, но едновременно с това да придобият ценни компютърни умения и навици за работа в Мрежата и с приложни програми.