IEEE Xplore   ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

 

За периода 16.03.2015-17.04.2015 в ТУ-София има осигурен свободен:

 Пробен достъп до платформата IEEE Xplore ®
 

на адрес: https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

 

Достъпът е осигурен по IP адрес на компютрите, които са в мрежата на ТУ-София. Има възможност и за отдалечен достъп.  

Повече за дигиталната библиотека IEEE Xplore®
Дигиталната библиотека на IEEE Xplore е мощен стратегически  инструмент за откриване и достъп до научно и техническо съдържание, публикувано от IEEE (Институт на инженерите по електроника и електротехника).

IEEE Xplore осигурява онлайн достъп до повече от 3 милиона пълнотекстови документа от най-цитираните в света статии по електротехника, електроника и компютърни науки.

IEEE Xplore включва повече от 160 списания, повече от 1200 сборници от конференции, над 3800 технически стандарта, над 1000 електронни книги и повече от 300 образователни курса. Всеки месец около 25 000 нови документа са добавяни в IEEE Xplore.

Кратко ръководство за работа с IEEE Xplore.

Информационна брошура за пробния достъп и съдържанието на IEEE Xplore.

 

 

/БИЦ на ТУ-София/