NATURE Publishing Group & PALGRAVE/Macmillan

Nature Publishing Group  www.nature.com/

Palgrave Macmillan Journals  www.palgrave-journals.com/pal/index.html

 

      Пробен достъп до колекциите от електронни статии и книги на Nature Publishing Group и Palgrave/Macmillan

      Българският информационен консорциум предоставя пробен достъп (до 30.06.2015 г.) до следните онлайн колекции:

  • Nature – осигурява достъп до пълния текст на над 80 специализирани заглавия списания в областта на точните, естествените, приложните науки и медицината. Много от включените заглавия са сред първите 10 в своята област. Статиите представят оригинални и иновативни изследвания, фокусирани върху практическото приложение на предложените решения.

      Най-известното списание в колекцията е Nature с импакт фактор 42.351. За няколко поредни години се появява под номер едно в престижната класация Multidisciplinary Sciences на Journal Citation Index.

          *Данните за Impact Factor се взимат от Journal Citation Reports 2013 на Thompson Reuters.

     Достъпни са и четири архивни колекции „Nature“ :

    • November 1869-December 1949: Volumes 1-164 (4183 броя);

    • January 1950-December 1986: Volumes 165-324 (1924 броя) ;

    • January 1987-December 1996: Volumes 325-384 (510 броя) ;

    • January 1997-December 2006: Volumes 385-445 (510 броя).

    “Scientific American“   дава уникален поглед за вдъхновенията и идеите, свързани с най-важните открития на науката, повече от 165 години. Всеки месец списанието публикува статии от учени, ностители на Нобелова награда и топ журналисти,  като разпознава водещите идеи в науката месеци и години преди другите медии. Impact Factor: 1.328*, адрес за достъп: www.nature.com/scientificamerican

    За всяко списание менюто Current Issue представя последния брой.  В бутона Archive са старите броеве, до които също имаме достъп. Пълният текст на статиите може да изтеглите от бутоните Full text и PDF, в html формат и като PDF файл.

    За да търсите в цялата платформа на www.nature.com/ отидетe на страницaта горе в дясно - полето Search или Advanced Search.

     Колекцията е достъпна чрез Nature Platform, оптимизирана за мобилни устройства (с разнообразни възможности за споделяне и коментиране на статиите), като съдържанието се обновява ежедневно.

Кратко ръководство за сп."Nature"

 

  • Palgrave/Macmillan :

     - Palgrave Journals – колекцията включва пълнотекстови електронни статии в областта на хуманитарните и социални науки, бизнес и икономика от 60 водещи научни издания;

     - Palgrave Connect еBooks  – осигурява достъп до електронни книги в областта на хуманитарните и социални науки, бизнес и икономика. Тук могат да се намерят 3675 монографии от водещи писатели в своите области за 2014/2015, специалния тип публикации, въведен от Palgrave Macmillan, т. нар. Palgrave Pivots (съдържащи между 30-50 хил. думи) и някои справочни издания като: The Palgrave Dictionary of Economics; The Statesman’s Yearbook Archive; International Historical Statistics and the Palgrave Encyclopaedia of Strategic Management, обособени в 12 тематични колекции. Нови заглавия се добавят всяка седмица.

И двете колекции на Palgrave/Macmillan са достъпни чрез платформата Palgrave Connect.

     

     NATURE Publishing Group & PALGRAVE/Macmillan предлагат достъп до широк спектър от електронни ресурси. Нашият пробен достъп включва публикации в следните тематични области: