Информация за докторанти

 

Виртуално училище за докторанти  

       Виртуалният инфо-център за докторанти е сайт, достъпен от всеки свързан с интернет компютър, който предоставя основната информация, необходима в процеса на докторантурата – колективен и​ индивидуален учебен план за подготовка на докторанти, виртуална библиотека с учебни пособия за фундаментална подготовка на докторантите и др. Ползва се от докторанти от цялата страна.

 

phd-center.bvu-bg.eu/