Къде да публикувате?

 

         За да участват успешно в световния научен обмен, българските учени и изследователи трябва да направят най-добрия избор къде да публикуват своите научни резултати.

 

Списък на съвременни български научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

randii.nacid.bg/home

 

Българските научни списания в SCOPUS

https://resursi.blogspot.com/p/scopus.html