Къде да публикувате?

 

         За да участват успешно в световния научен обмен, българските учени и изследователи трябва да направят най-добрия избор къде да публикуват своите научни резултати.

 

Списък на български научни издания,

реферирани в бази данни на световноизвестни информационни центрове

mail.nacid.bg/2016/bg/index.php?pgm=scientists#posfrm

 

Българските научни списания в SCOPUS

https://resursi.blogspot.com/p/scopus.html