Bloomsbury Аcademic

 
 
 

      За периода 26.11 – 22.12.2018 г. на територията на ТУ-София има достъп до над 6000 електрони книги на издателство Bloomsbury на адрес: www.bloomsburycollections.com/

      Издателство Bloomsbury Аcademic публикува годишно над 1100 заглавия в обхвата на хуманитарни и социални науки, визуални изкуства и реклама. Основни тематични колекции на издателството са: антропология, икономика, образование, педагогика, право, социология, лингвистика, кино, медии, изкуства, и др.

      Видео с кратък преглед на функциите можете да видите тук:

      www.youtube.com/watch?v=P29l1ShDBxQ&feature=youtu.be