Пробен достъп 

 

Информация за актуални и отминали промоционални достъпи до електронни ресурси в мрежата на Технически университет - София.

 

Пробен достъп до края на юни на е-книги на Edward Elgar Publishing

 

 

Уважаеми читатели,до 30 юни 2019 г. в мрежата на ТУ-София има временен достъп  до 904 е-книги на английски език
 от издателство
 Edward Elgar Publishing.

Монографиите и справочните издания са разпределени в следните тематични области: бизнес и мениджмънт, география, 
изследователски методи,
икономика и финанси, иновации и технологии, образование и методи на обучение, околна среда, 
политически 
науки и публична политика, право – практика и обучение, социална политика и социология, урбанизация 
и регионални 
изследвания.

Книгите могат да се преглеждат "Browse". Също така може да се търси по ключова дума в полето Search на сайта най-горе в
дясно. За да ограничите резултатите до тези, до които имаме достъп след проведено търсене, филтрирайте резултатите с
менюто от ляво Refine by Access 
 >All accessible content. 

Книгите могат да се свалят пълнотекстово на ниво глава.

 

 

        Пробен достъп в ТУ до списания на изд. De Gruyter до 10 януари 2019

           Уважаеми читатели,

в мрежата на ТУ-София (до 10 януари 2019 г.) е осигурен пробен достъп до електронните списания на издателствоDe Gruyter на адрес:

https://www.degruyter.com/dg/page/1757

Изданията са над 380 на брой, на английски и немски език, в две колекции: инженерни, технически и математически науки (STEM) и социални и хуманитарни науки (HSS). Редакционната колегия на всяко заглавие представлява международен екип от световно признати учени и експерти в своята област и част от тях имат Impact factor. Публикуваните статии се отличават с високо качество и представят авангардни научни разработки. De Gruyter публикува ключово съдържание на много научни общества: Немско математическо общество (DMV), Европейско оптическо общество (EOS) и др.

Списанията могат да се преглеждат от текущия до първият си брой, както и може да се търси в цялата онлайн база данни по ключови думи в полето за търсене горе в дясно на страницата. Пълният текст на статиите е наличен в PDF формат и може да се изтегля, споделя и разпечатва.

Информационна брошура представяща списанията.
Ръководство за работа с онлайн колекцията на De Gruyter.