EBSCOhost   https://search.ebscohost.com/

 

 

EBSCOhost е мощен инструмент за справочна информация, осигуряващ достъп до разнообразие от специализирани и научно-популярни пълнотекстови бази данни, продукт на водещи информационни доставчици. По характер базите данни варират от общоинформационни до силно специализирани, предназначени за нуждите на общообразователните, университетските, медицинските, ведомствените и училищните библиотеки.

Достъпът е осигурен по IP адрес на компютрите, включени в локалната мрежа на "Факултет и Колеж-Сливен".  Потребителското име и паролата, които използвахте до момента, вече не са валидни.

 

ЕBSCOhost (Academic Search Complete)

        Academic  Search Complete е най-обширната академична пълнотекстова база данни за мултидисциплинарна  изследователска работа на света, съдържаща пълния текст на повече от 8 500 периодични издания, от които 7 300 рецензирани научноизследователски списания.  Освен пълнотекстови документи, тази база данни предлага индексиране и анотиране на повече от 12 500 списания. Въпреки че ЕBSCOhost поддържа електронно съдържание от 1965 г. до сега, някои pdf архивни документи се простират до 1887 г., като по-голяма част от пълнотекстовите документи са в нейтив pdf формат, позволяващ вътрешнодокументно търсене.

      Разработена специално за академични институции, тази база данни осигурява широко покритие на академични издания в различни дисциплини.  Включва рецензирани пълнотекстови периодични издания, сборници от конференции, доклади, книги и др.

 

         Базата данни „Academic Search Complete“ се стартира чрезsearch.ebscohost.com/   > EBSCOhost Web.

 

 Кратко ръководство за потребителя 

EBSCOhost Online Help