RSC Gold

 

 От 01 февруари до 15 март 2016 г. Българският информационен консорциум осигурява пробен достъп до RSC Gold - интегриран ресурс, който предлага всички RSC онлайн списания, база данни и актуални електронни книги в един пакет. 

           Имаме достъп до:

  • 40 реномирани научни списания, сред които:

         Analyst (от 1876 до днес)                  Impact Factor:   4.107
         Chemical Communications                  Impact Factor:   6.834
         Chemical Science  (2010 до днес)      Impact Factor:    9.211
         Chemical Society Reviews                   Impact Factor:  33.383
         Energy & Environmental Science         Impact Factor:  20.523
         Nanoscale                                             Impact Factor:   7.394                          
         Natural Product Reports (1984- до днес)   Imp. Factor: 10.107