Emerald Publishing

 (до 17 юли 2017 г.)
 
 
 

      „eJournals Premier“  на Emerald Publishing е най-изчерпателната колекция, предлагана от издателя. Тя е проектирана като мултидисциплинарна и съчетава основната база данни, посветена на управлението, с редица отделни специализирани колекции (инженерни науки, информационни науки, образование, медицина), осигурявайки изключителна пълнота.


      Emerald е глобален издател, предоставящ най-високо качество. С почти 50-годишен опит  Emerald управлява портфолио от над 300 списания, много от които са индексирани от Thomson Reuters  и Scopus. Базата данни се обновява непрекъснато.

Информационна брошура електронни списания на Emerald
Наръчник на Emerald как да търсим

 
 
 
                                                                                                                                                                               БИЦ на ТУ-София