ICE Virtual Library

 
 
 

            Уважаеми преподаватели, докторанти, студенти,

        До 31 декември 2017 г. е стартиран пробен достъп до колекцията списания Engineering Complete Collection на ICE (Институт на строителните инженери, професионална организация във Великобритания).

        Колекцията включва дисциплините: строително инженерство, електроенергия, транспорт, устойчиво развитие, изчислителна механика, материалознание, професионално развитие, управление на ресурсите и др.

      Достъпът е възможен в мрежата на ТУ-София, на адрес: https://www.icevirtuallibrary.com/

      Статиите, до които ни е осигурен достъп, имат следните означения:

     Open access content 

     Subscribed content 

     Free content