Academic Search Ultimate

 

До 23 март 2017 г. Българският информационен консорциум организира временен достъп до базата данни ”Academic Search Ultimate” на EBSCO. Достъпът е интегриран с този до EBSCOhost, който вече имаме.

 „Academic Search Ultimate“ е най-богатата пълнотекстова академична колекция, съдържаща над 11 000 рецензирани списания в пълен текст, като 6 200 от тях са индексирани в Scopus и Web of Science. Комбинацията от академични периодични издания, доклади, книги и видео материали отговаря на потребностите на научната общност в почти всички области на познанието: от астрономия, биомедицина, технически науки, здравеопазване до математика, физика, химия и мн. др.

Повече от 60 000 видео филма са включени от Associated Press, като те излизат на страницата с резултати след търсене. Обновявана ежемесечно, тази колекция от видео филми на водещите новинарски агенции включва записи от 1930 г. до днес и помага на студентите да допълват изследванията си.

Базата данни „Academic Search Ultimate“ се стартира чрез > https://search.ebscohost.com/   > EBSCOhost Web.

Брошура с информация и кратко ръководство за работа.  /БИЦ на ТУ-София/