Taylor & Francis    

                                                 

Колекция от списания на Taylor & Francis в ТУ-София до 15 юни

Уважаеми читатели, 
до 15 юни 2016 г. на територията на ТУ-София е осигурен достъп до пълната колекция 

от списания на Taylor & Francis.

2689 списания в 30 тематични колекции от 1997 г. до днес, 

на адрес: https://tandfonline.com/

Статиите, до които имамe достъп са означени със зелен цвят и надпис Full access.  
 
 
 
БИЦ на ТУ-София