НАЦИД

 

nacid.bg/bg/

 

  Научна библиотека:   

 

Информационни издания (свободен достъп)

 
  •   Списък на съвременни български научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация: 

                           nacid.bg/bg/scientists/