Виртуална библиотека - България

www.bg.cobiss.net/

 

      Българският национален електронен каталог, поддържан от НБКМ , осигурява достъп до библиографските описания на публикации в България - книги, сборници, статии от списания, ръкописи, електронни издания, дисертации и др. Съдържа над 400 връзки към е-ресурси, библиографска информация за около 450 000 книги, 420 000 статии, 40 000 списания, 7 000 некнижни материали и др.