BLDS (British Library for Development Studies)

blds.ids.ac.uk/


    Британска библиотека за изследвания в областта на икономическото и социалното развитие. Съдържа около 1 милион материала. Повече от половината публикации касаят развиващите се страни и не могат да се намерят в други европейски и американски библиотеки. Включва области като: Икономика и финансиране; Помощи; Образование; Население; Енергия; Околна среда; Глобализация; Здраве; Туризъм; Търговия и индустрия; Миграция; Вода; Градове; Социална политика; Човешки права; Бедност; Пол; Конфликти и др. Има опция за избиране на интернет изданията на списания със свободен достъп.