ROAD

 
 

      ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources) е световен мултидисциплинарен портал. Той е подразделение на международната база данни ISSN Register и обхваща само ресурсите със свободен достъп (open access), идентифицирани с ISSN, като данните се подават от националните агенции за ISSN на съответните страни. Възможностите за търсене включват основно и разширено търсене, търсене по тема, страна, тип на ресурса, индексираща/реферираща служба и др.

     Националната агенция за ISSN предоставя информация за българските научни онлайн ресурси със свободен достъп в ROAD.