Gateway for free e-journals

 

        700 електронни списания на свободен достъп в следните тематични области: бизнес и мениджмънт, естествени науки, библиотечни и информационни науки, медии и комуникации, математика и инженерни науки, физика и социални науки и др.

        Търсенето може да се осъществи по ключова дума в заглавието или записите да се преглеждат по тема или по заглавие.

 

https://www.icast.org.in/ejournal/ejournal.php