arxiv.org/

 

        Архив за електронни препринти на научни статии в областта на математиката , физиката , астрономията , компютърните науки , биологията и статистическите данни.

        Поддържа се от Университета «Корнел».  Съдържа над половин милион статии. Ежемесечно се обновява с около пет хиляди нови електронни отпечатъци.