Бази данни

 

 

 

          Достъп до електронни ресурси в мрежата на ТУ-София:   

 

         Достъпът е осигурен по IP адреса на компютрите, включени в локалната мрежа на ИПФ и Колеж-Сливен. 

         Представяне и линк за достъп до базите данни, както и информация за други безплатни онлайн информационни ресурси, ще откриете в менюто, разположено вляво на екрана. Всеки ресурс е представен на отделна страница, а към някои от тях е добавено и кратко ръководство за потребителя.

         Подробна информация за всички временни достъпи до електронни ресурси (отминали и настоящи) е публикувана в раздел "Пробен достъп".

      

 

обратно към сайта на библиотеката